kosgeb-logo

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bünyesindeki KOSGEB, KOBİ vasfı taşıyan işletmelere çeşitli destekler sağlamaktadır. KOSGEB veritabanına kaydolan işletmeler KOBİ vasfını taşıdıklarına dair beyannameyi doldurmalarının ardından desteklere başvurabilir.

www.kosgeb.gov.tr

abigem-logo

ABİGEM

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Ağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının ev sahipliğinde Avrupa Birliği fonları ile 2002 yılında kurulmuştur.

Profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal ve uluslararası piyasalarda artırmalarına ve potansiyellerini geliştirilmelerine yardımcı olan ABİGEM’ler, KOBİ’lerin iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmayı amaçlamaktadır. ABİGEM’ler tarafından verilecek eğitim, danışmanlık hizmetleri ve sektörel projeler bölgenin özelliklerine ve bölgedeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir. Ayrıca, ABİGEM’ler donanımlı yerel danışman yetiştirilmesi ve Türkiye’de bir KOBİ uzman havuzu oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. ABİGEM Ağı için AB’nin sağlamış olduğu mali yardım 50 milyon Avro’ya ulaşmıştır.

http://www.abigem.org

e-tohum

Etohum

Etohum yeni ekonomi konusunda bilgi ve fikir sahibi, kendi internet şirketini kurmak isteyen girişimcilerle; şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan hızlandırıcı ve tohum yatırımcıdır.

Her sene Aralık ayından Şubat ayına kadar devam eden hızlandırma sürecinde, yeni ekonomi girişimcisi olmak isteyenlere yeni işe başlama bilgisi, uygun girişimcilik ortamının sağlanması ve iş planlarının yatırımcı olabilecek şirket, kişi, yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Seçilen ve hızlandırma programını tamamlayan 40 girişim Etohum Yatırımcı Kulübü’ndeki yatırımcılara sunum yapmaktadır.

Girişimcilik konusunda bir çok yarışma düzenlenmektedir, ancak Etohum bir yarışma değildir. İnternet konusunda bilgisi, fikri olan girişimci adaylarını bilgilendirmek, yönlendirmek, onları doğru iş ağları ile tanıştırabilmek ve kurmayı düşündükleri internet şirketini hayata geçirme sırasında onlara yol göstermek amacı ile faaliyet göstermektedir.

http://www.etohum.com

tgv-logo

TTGV

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin bir araya gelmesi ile kurulmuş bir vakıftır. Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, Kanunla Kurulmuş vakıf statüsüne sahiptir. Ar-Ge Projeleri, Çevre Projeleri ve Stratejik Odak Konuları Projelerine destek sağlar.

http://www.ttgv.org.tr/tr

logo

TESKOMB

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği

 Ülkemizde faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına üye küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kooperatif birliklerinin üst örgütüdür.

İşletme Kredisi, Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi, Tesis Kredisi, İstihdamı Destekleme Kredisi, Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi, İskonto Kredisi, Şoför Taşıt Edindirme Kredisi, Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi, Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi sağlar.

http://www.teskomb.org.tr/index.asp

tc-ekonomi-bakanligi

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İhracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde, mal ve hizmet sektörlerinde yatırım-üretim-ihracat zincirine ilişkin politikaların bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak bir kurumsal yapılanmaya duyulan ihtiyaç dikkate alınarak, 2011 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın tüm hizmet birimleri ile Hazine Müsteşarlığı’nın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlükleri birleştirilerek Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur.

Firmalarıın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsayan ihracat destekleri; teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektörlerinin ticaretinin desteklenmesine ve markalaşmasına yönelik hizmetler sektörü destekleri ve yatırım destekleri sunulmaktadır.

http://www.ekonomi.gov.tr/

tuk-eximbank

Türk Eximbank

İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

http://www.eximbank.gov.tr

tskb-loo

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TSKB, özel sektör sanayi şirketlerinin yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine kesintisiz destek olmaktadır. 1950’den bu yana Türkiye bankacılık sektöründe çok sayıda öncü ve örnek çalışmaya imza atan TSKB, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için hız kesmeden çalışmaya devam etmektedir. TSKB, Türk özel sektörünün yatırımları için değer, deneyim ve bilgi içeren zengin bir ürün ve hizmet gamı sunmaktadır

 http://www.tskb.com.tr

tgmp-logo

TGMP

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir.  TGMP kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Türkiye’deki yoksulluğu azaltmak için dar gelirli kadınlara hibe yerine küçük miktarda krediler vermektedir. Bu “mikrokredi” sistemi, dar gelirli kadınlara iş sağlayarak onların devamlı bir şekilde aile bütçesine katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

http://www.tgmp.net/tr/

kgf-logo

KGF

Kredi Garanti Fonu

KGF’nin amacı, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaktır. KGF, kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lere kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlar.

Ayrıca kredi piyasasının etkin çalışmasını, KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yükseltilmesini, KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini, KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını, girişimciliğin desteklenmesini, KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasını, gelir dağılımının iyileştirilmesini ve istihdam artışını da hedefler.

 http://www.kgf.com.tr/index.php

istanbul-kalkinma-ajansi

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı

kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır.

Yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini mali ve teknik destek olmak üzere iki şekilde desteklemektedir. Mali destek doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğinden oluşmaktadır.

iskur-logo

İŞKUR

İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak misyonuyla kurulmuştur.

Destekleri arasında mesleki eğitim, işsizlik maaşı, işbaşı eğitim programları, genç ve kadın istihdamı teşviği sayılabilir.

http://www.iskur.gov.tr [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]