AMAÇLAR

Bilinçlendirme

Türkiye’de dijital girişimcilik kültürünün yayılması için girişimcileri, girişimci adaylarını ve toplumu bilinçlendirmek.

Kaynak Üretme

Kuruluş, üretim, yönetim, finans, insan kaynakları, pazarlama, eğitim gibi süreçlerde dijital girişimcilerin donanımlı hale gelmesi için çalışmalar, online ve basılı yayın ve yayınlar yapmak.

Analiz & Araştırma

Dijital girişimciliğin temel yapı taşlarını oluşturan süreçlerini incelemek, analiz etmek ve raporlayarak dijital girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak.

Süreç İyileştirme

Dijital girişimcilerin süreçlerinde doğru kararlar vermeleri ve doğru sonuçlar elde etmeleri için sağlıklı bir zemin oluşturulmasına katkı sağlamak.

Güçlü İletişim

Dijital girişimcilik ile ilgili etkinlikler, toplantılar düzenleyerek üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında haberleşme ağı kurulmasını sağlamak.